Regulamin

Regulamin

Zachęcamy równocześnie do zaznajomienia się z naszą polityką prywatności pod względem przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników

Regulamin dotyczy funkcjonowania witryny https://akwilon-polska.com.pl oraz zasad dodawania wpisów do katalogu

Właścicielem serwisu https://akwilon-polska.com.pl jest właściciel firmy Akwilon-Polska. Serwis jest witryną prezentującą firmę Akwilon-Polska oraz jej ofertę.

W celu uproszczenia regulaminu zastosowano w nim następujące określenia:

nasza domena – (z zachowaniem poprawności gramatycznej i odmiany) oznacza odniesienie do domeny w każdej dowolnie skonfigurowanej postaci np. https://akwilon-polska.com.pl itp. jak i wszelkich stronach odnoszących się do domeny głównej, jak i wszelkimi adresami pomocniczymi tej domeny

klient – podmiot fizyczny bądź prawny, bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, którego zdecydował się na zakup usługi oferowanej przez Akwilon-Polska

wpis – treść opublikowana w ramach serwisu naszej domeny.

1/Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej domenie. W przypadku zmian w regulaminie, wprowadzenie ich wymaga również publikacji. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu (wraz z wprowadzonymi zmianami).

2/Właścicielem serwisu jest właściciel Akwilon-Polska z siedzibą w Poznaniu. Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna
mailowe@akwilon.hub.pl
poczta tradycyjna
Akwilon-Polska
skrytka pocztowa nr 51
60-959 Urząd Pocztowy Poznań 2

3/ Celem naszego serwisu jest promocja oraz przedstawienie informacji dotyczących Akwilon-Polska

4/Nie ma możliwości rejestracji do serwisu.

5/Zakup dokonywany jest poprzez zewnętrzny serwis, do którego przekierowanie następuje po kliknięciu w odpowiedni link na podstronie „Oferta” lub poprzez podpisanie bezpośredniej umowy. Po dokonaniu zakupu odpowiednio, wystawiana jest faktura VAT proforma oraz faktura VAT zgodnie z zasadami przedstawionymi w opisie lub na umowie. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych w zakresie wystawienia faktur, księgowania, plików JPK są opisane w pkt. 2 i 3 Polityki prywatności

6/W związku ze zmianami w prawie odnoście przetwarzania danych osobowych, cześć integralną regulaminu stanowi polityka prywatności. Tam znajdują się wszelkie wymagane informacji odnoście zbierania i zasad przetwarzania danych osobowych.

7/Użytkownik naszego serwisu ma w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i ich usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, które zobowiązują Administratora Serwisu do ich zachowania (np. informacje potrzebne do wystawienia faktury za wykonaną usługę i ich przetwarzanie oraz zachowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, informacje dotyczące zakresu wykonania usługi i ich powiązanie z konkretnym zleceniem w celu ochrony praw administratora przed próbą ewentualnego wyłudzenia odszkodowania za usługę wykonaną nie zgodnie z zamówieniem itp.). Wszelkie informacje w zakresie obowiązującego prawa udzielane są poprzez wysłanie odpowiednich formularzy korzystając ze strony „Kontakt” lub w tradycyjnej formie papierowej wysłanej na adres również podany na stronie „Kontakt

8/Strona informacyjna przed wejściem do serwisu tzw. intro z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności wyświetla się jeden raz na konkretną sesję.

9/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

10/W sprawach spornych wymagających rozstrzygnięcia sądowego, Sądem miejscowym dla rozstrzygania danego sporu jest Sąd miejscowy dla właściciela serwisu (Poznań – Nowe Miasto).

11/Obowiązującą wersją regulaminu jest zawsze jego najnowsza wersja. Dopisanie punktu, bądź edycja istniejącego automatycznie anuluje jego poprzednie wersje w zakresie w jakim nastąpiło dopisanie lub edycja.